Stołówka


Stołówka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie przygotowuje posiłki zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów naszej szkoły.

Przerwa obiadowa:

  • 11.30 – 11.45

  • 12.30 – 12.50

Intendent:

  • tel.: 22 201 90 14
  • mail: zsplesniakowizna.intendent@gmail.com
  • nr konta: 77 1240 6074 1111 0010 5826 2068
    płatne do 10. każdego miesiąca, z informacją za kogo się płaci i za jaki okres