Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  • Przewodnicząca – Alicja Kupis
  • z-ca przewodniczącej – Patrycja Kacprzak
  • sekretarz – Karolina Zakrzewska
  • skarbnik – Lidia Czerederecka – Grochowska

Numer konta Rady Rodziców

32102010420000880202750438