Biblioteka szkolna


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Wtorek: 07.15 – 08.00, 08.45 – 08.55, 09.40 – 10.25
Czwartek: 12.50 – 16.10
Piątek: 07.15 – 08.00, 08.45 – 08.55, 09.40 – 10.25

Nauczyciel bibliotekarz – Agnieszka Piasecka

Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi ZSP w Leśniakowiźnie, a także rodzicom. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są czytelnikami biblioteki. Ze zbiorów bibliotecznych korzystają także dzieci z przedszkola.

Księgozbiór biblioteczny liczy około 2 000 woluminów. Zawiera wszystkie obowiązkowe dla uczniów lektury, książki popularnonaukowe  oraz bogaty zestaw literatury pięknej. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany. Od 2014 roku w bibliotece szkolnej również gromadzimy i wypożyczamy uczniom podręczniki, udostępniamy ćwiczenia i materiały edukacyjne. Prenumerujemy czasopismo popularnonaukowe Odkrywca z serii National Geographic oraz dwutygodniki edukacyjne dla dzieci Victor Junior i Kumpel. Wszystkie zbiory biblioteczne zgromadzone są w dużej sali z zapleczem. Cały księgozbiór umieszczony jest na półkach w regałach.

W naszej czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych na miejscu – można zajrzeć do encyklopedii, przeczytać ciekawą książkę lub czasopismo, a także odrobić pracę domową.

Dzieci chętnie korzystają z pomocy i rady nauczyciela – bibliotekarza, mają wolny dostęp do półek z książkami. Wielu naszych czytelników ma ukształtowane potrzeby czytelnicze, chętnie rozmawia o przeczytanych książkach, mówi o swoich zainteresowaniach czytelniczych, pyta o nowości.