Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie – Ewa Świderska

Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie – Anna Zakrzewska