W związku z uzyskaniem informacji o pozytywnym wyniku w teście na COVID – 19 u nauczycielki Przedszkola im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie, w porozumieniu ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze na okres od 9.11 – 13.11.2020 w grupach dzieci 3-, 4- i 5-letnich, dla dzieci, które miały bezpośredni kontakt w dniu 4.11.2020 z zakażoną nauczycielką.
W/w dzieci przechodzą do kwarantanny od 7.11 – 14.11.2020 (tylko dzieci z przedszkola, a nie ich rodziny).
Informacje o osobach z kontaktu przekazane będą osobiście rodzicom.

Dla pozostałych dzieci zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze odbywają się bez zmian.

Dyrektor ZSP w Leśniakowiźnie
Ewa Świderska