V Międzyszkolny Turniej Szachowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych dedykowany kpt. Janowi Morawcowi ps. „Remisz” odbył się 24.03.2022 r. w Liceum im. rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Józefa Piłsudskiego 91 w Markach.

Celem turnieju było uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz popularyzacja gry w szachy jako jednej z form spędzania czasu wolnego oraz dyscypliny sportowej, podwyższanie kwalifikacji szachowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację. Turniej tworzył również doskonałą okazję do integracji środowiska uczniowskiego ze względu na wspólne zainteresowania.

W trakcie turnieju odbyło się spotkanie uczestników turnieju z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej, który w zarysie przedstawił sylwetkę jednego z najdzielniejszych żołnierzy wyklętych – kpt. Jana Morawca.
Reprezentacja naszej szkoły w liczbie 16 zawodników brała udział w turnieju na zaproszenie p. dyrektor Agnieszki Strzembosz z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach, z którą współpracujemy od 2011 roku. W turnieju uczestniczyło 49 zawodników, reprezentujących trzy niżej wymienione szkoły:

 • Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
 • Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie
 • Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu

Partie szachowe rozegrano systemem szwajcarskim w dwóch kategoriach wiekowych, tj. grupa pierwsza: klasy I–III, grupa druga: klasy IV– VIII.

Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, w których tempo gry dla zawodnika wynosiło 15 minut (runda 30 min). O kolejności miejsc decydowała suma zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych: wygranie meczu – 2p., remis -1p., przegrana -0p.), a w przypadku jej równości kolejno: suma punktów małych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana -0p.), wartościowanie pełne Buchholza, wynik bezpośredniego spotkania, losowanie.
Turniej prowadził Sędzia Główny – pan Paweł Sujkowski.

Wyniki turnieju uczniów naszej szkoły są następujące:

 • 3 miejsce Olaf Witt
 • 4 miejsce Konrad Smulski
 • 6 miejsce Adam Szałwia
 • 9 miejsce Julian Ołdak
 • 10 miejsce Hubert Małecki
 • 11 miejsce Szymon Groszyk
 • 12 miejsce Alan Kacprzak
 • 14 miejsce Nikodem Garbarczyk
 • 16 miejsce Szymon Więch
 • 17 miejsce Dawid Opaliński
 • 24 miejsce Aleksander Roguski
 • 25 miejsce Nikodem Grabowski
 • 26 miejsce Mikołaj Kęsik
 • 29 miejsce Danuta Rek
 • 31 miejsce Nikola Szczepańska
 • 32 miejsce Adam Dybek
  Nagrodzono zwycięzców dyplomami, medalami i pucharami.

Wszystkim uczestnikom za udział w turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Podziękowano za sportową rywalizację i pogratulowano osiągniętych wyników. Największym podziękowaniem dla organizatorów były deklaracje zawodników, że chętnie wezmą udział w kolejnym VI Turnieju Szachowym Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zbigniew Wilczyński
Foto: Wioletta Kalata