Dnia 06.10.2020 r. w ZSP w Leśniakowiźnie obchodzony był Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Uczniowie szkoły oraz przedszkolaki jako symbol wsparcia, zrozumienia i integracji z dziećmi z porażeniem mózgowym oraz ich rodzinami, ubrali się na zielono, stworzyli ogromne zielone łańcuchy i prace plastyczne, symbolizujące połączenie z dziećmi cierpiącymi na MPD. Wychowawcy grup zadbali o przekazanie dzieciom wiedzy na temat życia i wsparcia osób z MPD, a także kształtowali wśród młodych postawy otwartości i szacunku w stosunku do drugiego człowieka. Zapraszamy na fotorelację z obchodów tego wyjątkowego dnia. Tym samym chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, specjalistom, pracownikom, Paniom Dyrektor oraz rodzicom i dzieciom, za tak owocne zaangażowanie w ten jak ważny temat!

Nicole Badetko