Wydawanie świadectw wyników egzaminów ósmoklasisty odbędzie się dnia 8.07.2022 w godzinach 08.30 – 12.00 w sekretariacie szkoły.