Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie na rok szkolny 2021/2022.

Jednocześnie Komisja informuje o obowiązku złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola można dokonać elektronicznie w systemie rekrutacji lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie ZSP w Leśniakowiźnie w terminie 06 – 12.04.2021.

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola