Podpisywanie Porozumień pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie a rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w sierpniu 2021 i/ lub zapisanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w szkole w dniach 29.06 i 30.06 w godzinach 15.30-17.00.

Druki porozumień zamieszczone są poniżej

Porozumienie 3-, 4-, 5-latki

Porozumienie 6-latki

Porozumienie – dyżur wakacyjny 3-, 4-, 5-latki

Porozumienie – dyżur wakacyjny 6-latki