Szanowni Rodzice

  1. Szkoła i Przedszkole pragną przystąpić do konkursu WFIO, w ramach którego finansowane są inwestycje w placówkach oświatowych.
  2. Ogłaszamy plebiscyt na wyłonienie Państwa zdaniem najlepszego projektu dla Szkoły i Przedszkola.
  3. Głosowanie zostanie przeprowadzone również wśród uczniów oraz pracowników szkoły (w innej formie).
  4. Zasady głosowania dla Rodziców:
  • głosować może każdy rodzic na 1 z podanych projektów lub na zaproponowany własny projekt (posiadający tytuł oraz krótki opis, zgodny z Regulaminem WFIO),
  • na projekty szkolne głosować mogą rodzice uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Leśniakowiźnie, na projekty przedszkolne rodzice przedszkolaków,
  • głosować można tylko 1 raz, do końca kwietnia 2021 poprzez zamieszczony poniżej odpowiedni link (dla Szkoły lub Przedszkola).

Plebiscyt na Szkolne Projekty do konkursu WFIO

Plebiscyt na Przedszkolne Projekty do konkursu WFIO

Regulamin WFIO

Dziękujemy za zaangażowanie w nasze wspólne sprawy szkolne i przedszkolne.

Szkolno-Przedszkolny Zespół ds Projektów WFIO