Dzieci uczęszczające do przedszkola rozpoczynają zajęcia w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w Porozumieniach. Opiekunowie (w maseczkach i z zachowaniem dystansu społecznego) wprowadzają dzieci tylko do szatni przedszkola. Przedszkolaki po wyjściu z szatni zostaną odprowadzone do sali przez pracowników obsługi, z wyjątkiem dzieci z grupy 3, 4 – latków oraz dzieci nowo przyjętych, którym podczas dni adaptacyjnych będą mogli dłużej towarzyszyć rodzice.

Ewa Świderska
Dyrektor ZSP w Leśniakowiźnie