Ogólnopolski Festiwal Sportu Szkolnego
Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół w Szachach – Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Pokrzywna 22-25.05 i 29.05-01.06.2022r.

W dniach 22-25.05 i 29.05-01.06.2022r. w Ośrodku Wypoczynkowym „SUDETY” odbyły się Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych szachach szybkich w kategoriach „DZIECI” (rocznik 2009 i młodsi) i „MŁODZIEŻ” (rocznik 2007/2008). Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”, Opolski Związek Szachowy. Igrzyska objęte były patronatem Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Zarządu Krajowego Szkolnego Związku Sportowego.
Celem igrzysk była popularyzacja szachów w środowisku szkolnym, a także wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W grupie młodszej turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund, w których tempo gry dla zawodnika wynosiło 15 minut (runda 30 min). W grupie starszej dystans wynosił 9 rund. O kolejności miejsc decydowała suma zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych: wygranie meczu – 2p., remis -1p., przegrana -0p.), a w przypadku jej równości kolejno suma punktów małych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana -0p.), wartościowanie pełne Buchholza, wynik bezpośredniego spotkania, losowanie.
Turniej prowadzili sędziowie: Sędzia Główny p. Marcin Toboła i Sędzia p. Piotr Zieliński. Organizatorem turnieju był p. Tadeusz Walczuk. Koordynator zawodów: p. Joanna Dzido.

Województwo Mazowieckie reprezentowali uczniowie wiejskiej szkoły w Leśniakowiźnie. Wyjazd na igrzyska szachowe był dla młodzieży wielkim wyróżnieniem oraz zaszczytem reprezentowania szkoły, gminy, powiatu i województwa podczas Ogólnopolskich Mistrzostw w Szachach. Nasi uczniowie od 13 lat grają w szachy i po raz drugi mieli okazję awansować tak wysoko. Możliwość wyjazdu była dla nich spełnieniem marzeń i nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia.

Realizacja tych celów była możliwa dzięki następującym sponsorom:
– Starosta Powiatu Wołomińskiego p. Adam Lubiak
– Burmistrz Wołomina p. Elżbieta Radwan
– STOWARZYSZENIE Aktywni Na Rzecz Lokalnej Społeczności w Mostówce – p. Tomasz Kowalczyk
– Wiceprezes ds. sportu Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie” – p. Tadeusz Walczuk
– „Laboratorium piękna” p. Alicja Kupis

Serdeczne podziękowania należą się dyrekcji szkoły p. Ewie Świderskiej, p. Annie Zakrzewskiej oraz wychowawcy klasy p. Małgorzaty Lewandowskiej-Strus za tworzenie klimatu do rozwijania zainteresowania grą w szachy i pomoc organizacyjną.

Reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie w kategorii „DZIECI” w składzie Wojtyra Weronika, Kacprzak Alan, Groszyk Szymon, Smulski Konrad zdobyła XIX miejsce, a reprezentacja w kategorii „MŁODZIEŻ” w składzie: Zakrzewska Adrianna, Szałwia Adam, Małecki Hubert, Kopka Mariusz uzyskała XIV miejsce w Polsce.

Opiekę podczas wyjazdu na igrzyska szachowe sprawowali pedagog i trener ZSP w Leśniakowiźnie p. Zbigniew Wilczyński oraz p. Robert Groszyk tata jednego z zawodników.

Według codziennego harmonogramu i programu minutowego rozgrywek rudny rozpoczynały się o godz. 9.30 i trwały do 16.00. Po zakończonych rozgrywkach braliśmy udział w różnego rodzaju atrakcjach jak wyjazd do Czech na zakupy, zwiedzanie miejscowości Zlate Hory, zabawy w Parku Wodnym, gra w kręgle w Ośrodku Wypoczynkowym „Chrobry”, zwiedzanie Opola (w drodze powrotnej).

Wszystkim uczestnikom za udział w turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy, przypinki, zwycięzcom dyplomy, puchary i medale. Podziękowano za sportową rywalizację i pogratulowano osiągniętych wyników.
Największym podziękowaniem dla organizatorów były uśmiechnięte twarze zawodników i chęć spotkania na kolejnych mistrzostwach w drużynowych szachach szybkich w przyszłym roku.

Zbigniew Wilczyński
Foto: Robert Groszyk, Zbigniew Wilczyński