Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola jest dostępna na tablicy informacyjnej w Przedszkolu im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 4 kwietnia 2022r. do godziny 14.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.