Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie przedstawia list Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty p. Doroty Skrzypek skierowany do rodziców uczniów w sprawie szczepień

list

link do wideokonferencji dla rodziców