Kronika Szkolna


Historia szkoły – w pigułce

Historia naszej szkoły zaczyna się około 1865 roku w czasach carskich, kiedy to niemieccy koloniści sprowadzeni przez hrabiego Zamoyskiego założyli szkołę we wsi Majdan. Pierwszymi nauczycielami byli Niemcy, a do szkoły uczęszczały dzieci niemieckie i polskie.

Od 1915 roku szkoła miała swoją siedzibę w starym budynku, który w czasie okupacji hitlerowskiej w 1944 spalił się. Po wojnie w 1944 roku postawiono barak, w którym znalazła miejsce część uczniów, dyrekcja była zmuszona wynajmować dodatkową salę lekcyjną u mieszkańców wsi. Dzięki zaangażowaniu kierownika szkoły p. Edwarda Piotrowskiego, nauczycieli i okolicznych mieszkańców 1 września 1959 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowej, murowanej części szkoły, w której uczyły się do 2014 roku.

Staraniem Komitetu Budowy Szkoły, Dyrekcji, Nauczycieli i Rodziców przy wsparciu Gminy Wołomin 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowej siedzibie szkoły w Leśniakowiźnie. Jest to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku.

 

Historia Szkoły Podstawowej w Majdanie

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAJDANIE

Szkoła w Majdanie powstała około roku 1865 za czasów carskich. Założycielami szkoły byli niemieccy koloniści sprowadzeni przez hrabiego Zamojskiego. Pierwszymi nauczycielami byli Niemcy. Do szkoły uczęszczały dzieci niemieckie i polskie. Stary budynek szkoły stał mniej więcej do roku 1914. W roku 1915 szkoła została przeniesiona do starego budynku Augusta Szredera, gdzie znajduje się obecnie. W roku 1918 szkołę przeniesiono do domu p. Sobczaka. W czasie działań wojennych w sierpniu 1944 roku szkoła spaliła się. Spaliły się sprzęty i pomoce naukowe. Od września 1945 roku na stanowisko kierownika mianowany został w tej szkole p. Sałyga Jan. Szkoła mieściła się w prywatnym budynku p. Gawrysia Władysława. W roku 1947 staraniem p. Sałygi Jana sprowadzono barak, który przystosowano do celów szkolnych i w którym czynna była jedna klasa. W 1953 roku staraniem komitetu rodzicielskiego i przy pomocy Inspektoratu Oświaty w Wołominie barak obmurowano i całkowicie wykończono. Czynne były w nim 2 klasy, kancelaria, hol i pokoik z kuchenką dla kierownika szkoły.

1 września 1953 roku na stanowisko kierownika szkoły został mianowany p. Edward Piotrowski, który z żoną Henryką prowadził 5 klas. Do szkoły uczęszczało 58 dzieci. Po raz pierwszy wszystkie dzieci znalazły pomieszczenie w szkolnym budynku.

Rok szkolny 1957/58

W kwietniu 1958r powstaje Komitet Rozbudowy Szkoły. W baraku uczy się pięć klas. 2 klasy nadal uczą się w budynku p. Władysława Gawrysia. Ogółem w szkole było 116 uczniów.

Rok szkolny 1958/59

Rok ten był bardzo trudny dla szkoły, gdyż rozpoczęła się budowa szkoły. Kierownik szkoły zdecydował się na prowadzenie budowy systemem gospodarczym. Na zimę mury nowego budynku zostały przykryte dachem. 1 września 1959 roku budynek był już gotowy, w którym znalazły pomieszczenia 1 klasa i 3 izby mieszkalne. Budynek stanął dzięki ofiarnej pracy kierownika szkoły, członkom Komitetu Rodzicielskiego, a szczególnie: Dezyderiusza Dąbrowskiego, Józefa Dąbrowskiego, Jana Tarsalewskiego, Stanisława Budka i innych.

Rok szkolny 1983/84

Z dniem 1 września 1983 roku rozpoczął pracę jako dyrektor szkoły p. Mieczysław Mościcki. W roku 1983 wznowił działalność Komitet Rodzicielski po dłuższej przerwie z panią Elżbietą Dąbrowską jako przewodniczącą.

Rok szkolny 1987/88

Były dyrektor p. Mieczysław Mościcki po długoletniej pracy w zawodzie nauczyciela przeszedł na emeryturę. Z dniem 1 września 1987 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Elżbieta Matusiak – Łuba, nauczycielka pracująca 9-ty rok w tej szkole. Z końcem roku 1987 wysunięto wniosek o przywrócenie w Majdanie Ośmioklasowej szkoły podstawowej. Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły, który z zapałem przystąpił do pracy.

Rok szkolny 1988/89

Rozpoczął się rok szkolny 1988/89. W tym roku została przywrócona szkoła ośmioklasowa w Majdanie. Powiększyło się również grono pedagogiczne. Nasi nauczyciele to:
Elżbieta Matusiak – Łuba – dyrektor szkoły,
Anna Tońska – polonistka,
Hanna Bednarska – nauczycielka matematyki i fizyki,
Barbara Stańczak – nauczycielka historii,
Ewa Skorupa – nauczycielka j. rosyjskiego,
Wojciech Łochowski – nauczyciel biologii, chemii i geografii,
oraz: Czesława Wielgo, Krystyna Kruszewska, Teresa Mościcka i Andrzej Byliński.

Rok szkolny 1992/93

W roku 1992 po raz pierwszy w historii szkoły został przeprowadzony konkurs na dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem szkoły został p. Wojciech Łochowski, dotychczasowy nauczyciel biologii. 18.09.1992 na pierwszym w historii szkoły zebraniu ojców ustalono, że rodzice własnymi siłami wyremontują dach nad parterową częścią szkoły. Przez pięć kolejnych sobót września i października wymieniono dach i pokryto papą. W remoncie brali udział: Bereda Zbigniew, Budek Roman, Chmiel Mirosław, Dąbrowski Bogusław, Jeznach Zbigniew, Kacprzak Zbigniew, Kamiński Leonard, Kamiński Ryszard, Kowalczyk Janusz, Królikowski Zdzisław, Krudysz Jarosław, Ludwiniak Mirosław, Łuba Jerzy, Łuczyk Jan, Łuczyk Piotr, Łuczyk Sławomir, Olszewski Antoni, Ołdak Jan, Ołdak Jerzy, Pazio Dariusz, Polkowski Marian, Rudnicki Tadeusz, Rzempołuch Mirosław, Sławiński Henryk, Szymański Ignacy, Tarsalewski Grzegorz, Waś Roman, Winnicki Henryk, Wiśniewski Cezary, Wołosz Stanisław, Wytrykus Franciszek.

Jest to tylko część z bogatej historii naszej szkoły. W bibliotece szkolnej można obejrzeć wszystkie kroniki prowadzone przez dyrektorów szkoły i uczniów. Tę piękną tradycję rozpoczął pan Edward Piotrowski, długoletni kierownik szkoły. To dzięki staraniom pana Piotrowskiego informacje o początkach szkoły w Majdanie zostały zebrane i spisane.
Opracowała Joanna Osińska

Historia Szkoły Podstawowej w Majdanie na starej fotografii

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAJDANIE