Harmonogram zebrań i dni otwartych w roku szkolnym 2021/2022:
  • 14 września 2021
  • 16 listopada 2021
  • 27 stycznia 2022 – informacja o ocenach półrocznych
  • 29 marca 2022
  • 17 maja 2022 – informacja o ewentualnych przewidywanych ocenach niedostatecznych
  • 6 czerwca 2022 – informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.