Psycholog szkolny


Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek 07.30 – 09.40, 12.40 – 15.30
Środa 10.45 – 15.45,
Piątek 07.30 – 09.40, 12.40 -16.30

Psycholog szkolny – Aleksandra Budna

Konsultacje dla rodziców

środa 16.30 – 17.00
piątek 16.30 – 17.00.

Czym się zajmuje psycholog?

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Podstawowymi zadaniami w codziennej pracy psychologa, dzięki którym cel ten może zostać realizowany, są:
Praca z uczniem:
– diagnoza potencjalnych możliwości ucznia,
– diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,
– indywidualne zajęcia z uczniami (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),
– zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,
– rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym z uczniami.
Praca z rodzicem/opiekunem:
– indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
– poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje rodzinne,
– udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,
– udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb,
– przygotowywanie dla rodziców ulotek i artykułów o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy (np. nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja, rozpoczęcie nauki w szkole, uzależnienia, agresja, itp.).

Drogi rodzicu/opiekunie!

Jeśli:
• martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,
• niepokoją Cię jego wyniki w nauce,
• coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko,
• zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło, a nie wiesz dlaczego,
• Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić,
• chciałbyś poprawić lub pogłębić relacje ze swoim dzieckiem,
• nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),
• Twoje dziecko zachowało się tak, że czujesz się zaskoczony i chcesz się upewnić czy wszystko jest w porządku,
• chcesz się zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących),
Przyjdź – razem spróbujemy się temu przyjrzeć.
Nasza praca bez Twojego udziału nie przyniesie dużych efektów. Pewnie czasem Cię dziwi, niepokoi, a może nawet złości, że zapraszamy Ciebie na rozmowę. A może obawiasz się, że będziesz oceniany jako rodzic. To są zupełnie naturalne odczucia. Jako rodzic/ opiekun jesteś najważniejszy dla swojego dziecka
i dlatego tak ważne jest, żebyśmy wspólnie starali się znaleźć rozwiązanie.

Zadania psychologa szkolnego:
  • praca z uczniami doświadczających trudności edukacyjnych, psychologicznych, wychowawczych,
  • praca z uczniami zdolnymi, wspieranie mocnych stron, diagnozowanie możliwości,
  • rozwiązywanie oraz konsultowanie zgłaszanych problemów wychowawczych,
  • organizowanie zajęć terapeutycznych (tam gdzie są wskazania),
  • opiniowanie sytuacji uczniów,
  • wspieranie, konsultacje i porady dla  rodziców i wychowawców,
  • przeprowadzanie badań diagnostycznych,
  • organizowanie różnych form pomocy dla uczniów,
  • wspieraniu rodziny w sytuacjach kryzysowych.