Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym w roku 2022

Lipiec: 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie, ul. Kasprzykiewicza 153 
– Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, Al. Armii Krajowej 56, Wołomin 

Sierpień:
– Przedszkole nr 6 im. Bajka ul. Kościelna 70, Wołomin 

Formularz zgłoszeniowy na dyżur wakacyjny znajduje się na stronie internetowej przedszkola (do pobrania)  lub jest wyłożony w szatni.
Wypełniony i podpisany wniosek, należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie lub skan dokumentu przesłać na adres mailowy:  zsplesniakowizna@gmail.com w terminie do 16.05.2022. W tytule maila proszę wpisać: dyżur wakacyjny.

Informację o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur w lipcu oraz o terminie podpisywania porozumień w dyżurujących przedszkolach otrzymacie Państwo na początku czerwca.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu proszę, aby na dyżur wakacyjny zapisywać dzieci obojga rodziców pracujących.

Karta zgłoszenia dziecka